કહી દેજો નહીંતર…હવે RTIથી પત્ની પતિનો પગાર પણ જાણી શકશે

61

નવી િદલ્હી : કેન્દ્રિય માહિતી આયોગ(સેન્ટ્રલ ઈન્ફોર્મેશન કમિશન) દ્વારા કરાયેલા એક હુકમ અનુસાર હવે મહિલાઓ આવકવેરા ખાતાંમાં આરટીઆઇ દ્વારા પતિની આવકની માહિતી મેળવી શકશે.આ માટે મહિલાઓએ કેન્દ્રીય કે રાજ્ય માહિતી આયોગના અધિકારી એટલે કે આરટીઆઈ અંતર્ગત એક અરજી કરવાની રહેશે. સંબંધિત વિભાગે અરજી મળ્યા બાદ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં 15 દિવસના સમયગાળામાં જ પગાર સાથે સંકળાયેલી તમામ ડિટેઈલ અરજીકર્તા પત્નીને આપવી પડશે.

સેન્ટ્રલ ઈન્ફોર્મેશન કમિશને પોતાના ફરમાનમાં કહ્યુ છે કે હવે કોઈપણ મહિલા પોતાના પતિનો પગાર કે તેની આવકના સ્ત્રોત સહેલાઈથી જાણી શકે છે. તેના માટે મહિલાઓને આરટીઆઈનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.તે મુજબની અરજી કર્યા બાદ સંબંધિત વિભાગે 15 દિવસમાં જ સાચી જાણકારી પુરી પાડવાની રહેશે. કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ સમક્ષ રાજસ્થાનનો એક કેસ આવતા આ હુકમ જારી કર્યો હતો.કેસની વિગતો જોઈએ તો જોધપુરમાં રહેતી રહમત બાનો નામની મહિલાએ એક અરજી દાખલ કરી હતી.તેમાં તેણે આઈટી વિભાગ પાસેથી પોતાના પતિની આવકના સ્ત્રોતની બાબતમાં જાણકારી માગી હતી.મહિલાની અરજીના જવાબમાં આઈટી વિભાગે કહ્યુ હતુ કે ત્રીજા પક્ષની માગ ગેરવાજબી છે.ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો સેન્ટ્રલ ઈન્ફોર્મેશન કમિશન સુધી પહોંચ્યો હતો.કમિશન સમક્ષ સુનાવણી બાદ ફરમાન જારી કરાયુ હતુ.જેમાં ચૂકાદો આપતા કમિશને જણાવ્યુ કે ફરિયાદકર્તા દ્વારા દાખલ આરટીઆઈ પર એક પખવાડિયાની અંદર સાચી માહિતી ફરજિયાત રીતે આપવાની રહેશે.

કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ દ્વારા પોતાના ચૂકાદોમાં એ વાતની પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે મહિલાઓ પોતાના પતિનો કુલ પગાર,ગ્રોસ સેલેરી અને કરપાત્ર આવકની બાબતમાં જાણકારી મેળવવાનો પુરેપુરો અધિકાર ધરાવે છે.

Share Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here