1.55 લાખ કરદાતાઓએ અપડેટેડ ITR ફાઈલ કર્યું, ભૂલ સુધારવા વધુ એક તક

26

– આવકવેરા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 1.55 લાખથી વધુ કરદાતાઓએ તેમના ITR અપડેટ કર્યા છે અને ફાઇલ કર્યા છે.Updated ITR filing limits & Last Date : 20,000 કરદાતાઓએ નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે અપડેટ કરેલ ITR ફાઇલ કર્યો છે.

નવી દિલ્હી : જો કરદાતાઓએ આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે કોઈ ખોટી માહિતી આપી હોય અથવા કોઈપણ પ્રકારની આવકનો ઉલ્લેખ કરવાનું ભૂલી ગયા હોય,તો પણ તેમની પાસે ITR અપડેટ કરવાની અને તેને ફરીથી ફાઇલ કરવાની તક છે.આવકવેરા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 1.55 લાખથી વધુ કરદાતાઓએ તેમના ITR અપડેટ કર્યા છે અને ફાઇલ કર્યા છે.ચાલો જાણીએ કે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2022 અને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 ITR ફાઇલ કરવાના નિયમો માટે શું કહે છે.નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2022 હતી.

આ તારીખ સુધીમાં 5.83 કરોડથી વધુ કરદાતાઓએ ITR ફાઈલ કર્યું છે. ITR ફાઇલિંગમાં ભૂલો કરનારા કરદાતાઓને રાહત આપવા માટે, જેમ કે ખોટી માહિતી આપવી,આવકના કોઈપણ સ્ત્રોતનો ઉલ્લેખ કરવાનું ભૂલી જવું અથવા કોઈપણ દસ્તાવેજો પ્રદાન ન કરવા,નાણાં અધિનિયમ 2022 હેઠળ અપડેટ કરેલ આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની તક આપવામાં આવી છે.

ફાઇનાન્સ એક્ટ 2022 મુજબ, કરદાતાઓને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન માટે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961ની કલમ 139(8A) મુજબ અપડેટેડ ITR ફાઇલ કરવાની તક આપવામાં આવી છે.આ હેઠળ, 1.55 લાખથી વધુ કરદાતાઓએ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે અપડેટેડ ITR ફાઈલ કર્યું છે.જ્યારે, 20,000 કરદાતાઓએ નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે અપડેટેડ ITR ફાઈલ કર્યું છે.

અપડેટેડ ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ

જો તમે પણ ITR ફાઇલ કરવામાં કોઈ ભૂલ કરી હોય અથવા ખોટા આંકડા આપ્યા હોય અથવા અન્ય કોઈ ભૂલ કરી હોય,તો તમારી પાસે અપડેટેડ ITR ફાઇલ કરવાની તક છે.નાણા મંત્રાલયે કરદાતાઓને અપડેટેડ ITR ફાઈલ કરવા માટે જુલાઈથી લગભગ 5 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. ITRમાં ખોટી માહિતી આપનારા અથવા ખોટા સ્ટેટમેન્ટ આપતા કરદાતાઓને આ વર્ષે 31મી ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં અપડેટેડ ITR ફાઇલ કરવાની તક છે.

ઈન્કમટેક્સ નોટિસ આપી લીગલ એક્શન લઈ શકે

જે કરદાતાઓ ITR ફાઇલિંગમાં ભૂલો કરે છે જો તેઓ અપડેટેડ ITR દ્વારા તેમની ભૂલ સુધારતા નથી તો તેમને આવકવેરા નોટિસ મળી શકે છે.સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT)ના અધ્યક્ષ નીતિન ગુપ્તાએ કહ્યું છે કે જે કરદાતાઓ ITRમાં ખોટી અથવા અધૂરી માહિતી આપે છે તેમને આવકવેરા કાયદા હેઠળ દંડ અથવા કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

અપડેટ કરેલ ITRની મર્યાદા અને પેનલ્ટી

અપડેટ કરેલ ITR ભરતી વખતે, પહેલા તમારા વાર્ષિક માહિતી નિવેદન (AIA) ફોર્મમાં આપેલી વિગતોને ફરીથી તપાસો. અહીં ધ્યાનમાં રાખો કે અપડેટેડ ITRમાં પણ જો કોઈ ભૂલ રહી જાય તો તેને ફરીથી ફાઇલ કરી શકાય છે.આવકવેરા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, તે એકથી વધુ વખત ભરી શકાય છે.અપડેટેડ ITR ફાઇલ કરવા માટે આવકવેરા અધિનિયમ 1961ની કલમ 234F હેઠળ પેનલ્ટી વસૂલવામાં આવે છે.નાના કરદાતાઓ એટલે કે 2.5 લાખ સુધીની કમાણી કરનારાઓએ 1000 રૂપિયાની પેનલ્ટી ભરવી પડશે.તે જ સમયે, જેમની આવક 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે તેમને 5,000 રૂપિયા સુધી ચૂકવવા પડી શકે છે.

Share Now